Skip to main content

En Wordpress-byrå i Göteborg!       031-38 60 600     info@webbproffs.se

Ett serverrack inlåst och säkert

Säker hemsida med WordPress

WordPress är ett av de mest populära Content Management System (CMS) som används för att bygga och hantera webbplatser. Med dess stora användarbas och omfattande funktioner är det viktigt att vara medveten om säkerhetsaspekterna för att skydda din WordPress-webbplats från potentiella hot och angrepp. Vi tar säkerhet på stort allvar och tar åtgärder och bästa praxis för att säkerställa säkerheten med WordPress åt våra kunder.

En gullig pansarvagn

Extra lager med säkerhet

WordPress CMS har blivit ett populärt val för både enkla bloggar och komplexa webbplatser. Dess enkla användargränssnitt och flexibilitet har gjort det till ett kraftfullt verktyg för webbutveckling. Men med populariteten kommer också risken för säkerhetsproblem. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda din WordPress-webbplats och dess data.

När det gäller WordPress är det avgörande att vara selektiv med antalet tillägg eller plugins som du installerar. Många gånger finns det tillägg som erbjuder en bred uppsättning funktioner, vilket gör att du slipper installera flera små tillägg och därmed behåller kontrollen över din webbplats.

Förutom att begränsa tillägg är det också viktigt att se till att din serverhosting har extra säkerhetsåtgärder för att skydda din WordPress-webbplats. En säker server kan förhindra obehöriga intrång och problem med spam. Genom att välja en pålitlig och säker serverhosting får du extra lager av skydd och minskar risken för potentiella hot mot din webbplats.

10 tips för att säkra din webbplats

En säker webbplats är avgörande för att skydda din online-närvaro och undvika potentiella hot och angrepp. Här är 10 tips som hjälper dig att säkerställa att din webbplats är skyddad mot skadlig aktivitet och håller dina besökare trygga.

Att ha en säker webbplats är av yttersta vikt i dagens digitala landskap. Med hot om skadlig aktivitet och attacker som ständigt lurar är det nödvändigt att vidta åtgärder för att skydda din webbplats och dina besökare. Här är 10 tips för att säkerställa att din webbplats är så säker som möjligt.

  1. Håll din webbplats och plattform uppdaterad: Se till att du regelbundet uppdaterar både din webbplats och den plattform du använder, oavsett om det är Wordpress eller något annat system. Uppdateringar innehåller ofta viktiga säkerhetsförbättringar och patchar för kända sårbarheter.

  2. Använd starka och unika lösenord: Enkla lösenord är enkla att gissa eller knäcka. Se till att använda starka och unika lösenord för alla konton som är associerade med din webbplats, inklusive administratörsinloggning och databasåtkomst.

  3. Implementera tvåfaktorsautentisering: Tvåfaktorsautentisering lägger till en extra säkerhetsnivå genom att kräva ytterligare verifieringssteg för att få tillgång till ditt webbplatskonto. Det kan vara till exempel ett engångslösenord via SMS eller en autentiseringsapp.

  4. Säkerhetskopiera regelbundet: Säkerhetskopior är din räddning om något skulle gå fel. Regelbundna säkerhetskopior av din webbplats och dess databas är avgörande för att snabbt kunna återställa webbplatsen om den skulle bli komprometterad.

  5. Använd säkra teman och tillägg: Om du använder Wordpress, se till att välja teman och tillägg från betrodda källor. Dessa källor har vanligtvis bättre säkerhetspraxis och kontrollerar sina produkter regelbundet för sårbarheter.

  6. Övervaka din webbplats för skadlig aktivitet: Genom att använda säkerhetsverktyg och övervakningstjänster kan du upptäcka och hantera skadlig aktivitet i realtid. Detta inkluderar att övervaka förändringar i filer, otillåtna inloggningsförsök och andra misstänkta beteenden.

  7. Använd HTTPS och SSL-certifikat: En säker webbplats bör använda HTTPS-protokollet och ha ett giltigt SSL-certifikat installerat. Detta krypterar kommunikationen mellan webbplatsen och dess besökare och hjälper till att skydda känslig information.

  8. Skydda administratörsinloggningen: Byt standardinloggningsadressen för din webbplatsadministratör och använd en unik inloggnings-ID. Detta försvårar det för potentiella angripare att hitta och rikta inloggningsformuläret.

  9. Övervaka och hantera användarrättigheter: Se till att endast nödvändiga personer har åtkomst till administrativa funktioner och att användarrättigheter är ordentligt konfigurerade. Minska risken för obehörig åtkomst genom att begränsa rättigheterna till dina användare.

  10. Utbilda ditt team och dina användare: Utbildning är nyckeln till att upprätthålla en säker webbplats. Se till att ditt team och dina användare är medvetna om säkerhetspraxis, inklusive hur man identifierar misstänkt e-post, undviker skadlig kod och rapporterar potentiella hot.

Att säkerställa säkerheten för din webbplats är en löpande process. Genom att tillämpa dessa 10 tips kan du öka skyddet för din webbplats och minska risken för potentiella hot och attacker. Kom ihåg att alltid vara vaksam och regelbundet granska och uppdatera säkerhetsåtgärderna för att hålla dina besökare och din online-närvaro säkra.

en valp sover gott

Sov tryggt med Webbproffs

På Webbproffs sätter vi säkerheten i främsta rummet, och det gäller även vårt webbhotell och våra servrar. Alla våra kunders webbplatser är placerade på servrar som har extra säkerhetsåtgärder implementerade. Det inkluderar antivirusprogram, brandväggar, webbapplikationsbrandväggar, PHP-säkerhetslager, hantering av säkerhetspatchar och verktyg för att övervaka domänens rykte. Dessutom genomför vi nattliga säkerhetskopieringar för att säkerställa att era data är trygga och säkra.

Du kan lita på oss när det gäller pålitliga och säkra webbhotelltjänster för din webbplats byggd på WordPress. Vi värnar om din trygghet online och strävar efter att erbjuda en säker och pålitlig miljö för din webbplats.