Skip to main content

En Wordpress-byrå i Göteborg!       031-38 60 600     info@webbproffs.se

Toppen av ett berg som tittar upp ovanför vattenytan
Hur jobbar vi?

Strategisk planering och noggrann analys

- En attraktiv webbdesign är bara början.

Vårt arbete sträcker sig bortom att bara skapa en "attraktiv" webbsida. En webbsidas design är det första intrycket en besökare får, men de upptäcker också snabbt om sidan är väl genomtänkt och användarvänlig – eller snarare om den inte är det. När en sida fungerar som den ska tänker vi inte ens på det. Istället irriterar vi oss när sidan är svårnavigerad eller saknar det vi förväntar oss, oavsett hur snygg designen är.

För att undvika detta krävs en grundligare analys och planering av webbplatsen, dess syfte och dess besökare. Genom detta blir det även enklare att identifiera vilken stil och utformning som passar webbplatsen bäst.

En webbyrå som jobbar flitigt

I webbverkstaden

Vad krävs för att omsätta er kunskap om er verksamhet och era kunder till en framgångsrik webbplats? Så här går processen till i vår webbverkstad.

Slideshow, nyhetsbrev, produktkatalog, e-handel eller bara kontaktformulär? Vi tar reda på vilka tekniska behov er webbplats har både för nuvarande och framtida användning. Vi ser till att webbplatsens design följer ert företags grafiska profil och uppfyller alla tekniska krav.

Tillsammans skissar vi upp en struktur där vi placerar ut olika komponenter i en övergripande layout. Användarvänlighet är nyckeln. Vilka besökare kommer att använda er webbplats? Och varför? Utöver att ha en logisk och genomtänkt struktur är det viktigt att förstå syftet med webbplatsen. På så sätt blir det lättare att rikta besökarnas uppmärksamhet mot era viktigaste funktioner.