Skip to main content

En Wordpress-byrå i Göteborg!       031-38 60 600     info@webbproffs.se

18 nov, 2020

Nya webbsidor till vårdkoncern

Flera doktorer i rock och munnskydd
Nya webbsidor till vårdkoncern

Skandinavisk Hälsovård och Ofelia Vård är två av de företag som ingår i Falck-koncernen. Dessa företag fokuserar på att bemanna vården med kvalificerad personal såsom läkare och sjuksköterskor. För att förbättra deras digitala närvaro på webben fick vi uppdraget att bygga nya webbsidor åt dem.

Vi skapade en modern layout och design till sidorna som matchar företagens varumärken. En av de funktioner vi implementerade var "dynamic content", vilket tillåter oss att hämta data från olika källor och integrera dem i Yoothemes builder. På sidorna kan man exempelvis se hur nyheter hämtas och presenteras i ett anpassningsbart och snyggt grid-format utan att behöva koda. Vi använde även våra egna pluginer för att hämta in innehåll från externa källor såsom RSS-feeds och Twitter.

Genom att bygga dessa nya webbsidor har vi hjälpt Skandinavisk Hälsovård och Ofelia Vård att förbättra sin online-närvaro och ge sina besökare en bättre upplevelse på deras webbsidor. Du kan själv besöka sidorna på https://shvab.se/ och https://ofelia.se/.