Skip to main content

En Wordpress-byrå i Göteborg!       031-38 60 600     info@webbproffs.se

en flock valar simmar

Hållbart och ansvarsfullt företagande

Utöver att genomföra det självklara: att minimera vår påverkan på miljön genom att använda energieffektiva servrar och arbetsstationer samt att undvika pappersanvändning i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, har vi även engagerat oss i att stödja organisationer som verkar för en bättre värld. Nedan följer några av de projekt som vi med stolthet har varit involverade i.

En hemlös kvinna sitter ner

Stöd för bostadslösa i Göteborgs Stad

I samarbete med Göteborgs Stad har vi utvecklat en webbplattform som samlar information och resurser för att hjälpa och stödja personer som befinner sig i en bostadslös situation. Syftet är att säkerställa att de som är mest utsatta alltid har tillgång till viktig information och kan enkelt hitta hjälpåtgärder i Göteborg. Webbplatsen är även till för andra individer som, antingen genom sitt arbete eller privat, kommer i kontakt med bostadslöshet.

en konstutställning med många studenter

Centrum för unga kreatörer i Västra Götaland

KulturUngdom är en icke-vinstdrivande organisation som stödjer, lyfter fram och främjar ungas egna kreativa initiativ, projekt och evenemang i åldrarna 13-30 år i Västra Götaland. De tillhandahåller även ett kulturstöd från Västra Götalandsregionen som kallas för K-pengar. Genom att agera som en central punkt för unga talanger i regionen skapar de en plattform för utveckling och samarbete inom kultursektorn.

en flock elefanter i savannen

För en förbättrad värld

Vi stödde The Perfect World Foundation i deras strävan att rädda elefanter runt om i världen. Varje år anordnas en betydande insamlingsgala i Göteborg, där 3 miljoner samlades in genom försäljning av generöst donerad konst från framstående konstnärer. Webbproffs utvecklade och implementerade hela auktionsystemet och var aktivt engagerade under hela kvällen för att hantera den tekniska aspekten av presentationerna.

en vacker skog och damm med en solpanel i

Miljövänliga och energieffektiva serverlösningar

Vi är glada över att kunna erbjuda energisnåla servrar med en ARM-baserad processorenhet som minimerar vår påverkan på miljön. Dessutom använder vår hostingpartner modern vattenkylningsteknik för att optimera energieffektiviteten i våra serverrack. Största delen av den elektricitet de använder kommer från leverantörer som producerar solenergi, vilket bidrar till att reducera vår klimatpåverkan.

Tillsammans strävar vi efter en mer hållbar och miljövänlig framtid.